muayrec.com

Tato doména muayrec.com je na prodej.
Pokud o ni máte zájem, kontaktujte nás zde.

Nebo navštivte náš Doménový obchod:
Doménový obchod

Náhodný vtip - národy

Kohn chodil celý život třikrát denně do synagogy, kdežto jeho soused Roubíček tam ani nevkročil. Když bylo Kohnovi sedmdesát, oslovil Hospodina takto: „Bože, budiž blahosloveno tvé jméno! Což minul den, abych nevelebil tvou slávu, což byl skutek, o němž bych se s tebou neradil? Což byl kdy služebník tobě oddanější než já? A přece - jsem starý, chudý, nemohu spát... Zato Roubíček, neznaboh, budižkničemu, synagoze nedal ani korunu, tahá se s poběhlicemi... A jak se mu přitom daří! Hospodine, já tě nežádám, abys ho ztrestal, ale prosím tě, řekni mi, proč jsi tak nenaložil i se mnou?”

Synagoga se otřásla v základech a ozval se strašlivý hlas: „Protože mě každý den otravuješ!”

« 227 / 478 »

Nezávislé odkazy: